دکتر سیاوش ایمنی قشلاق

رتبه علمی: استادیارتلفن:

02144238171-5

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
گردشگری، برنامه ریزی فضایی و منطقه ای، توسعه پایدار، اکوتوریسم، کارآفرینی، تحلیل های فضایی و GIS

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
جغرافیا - برنامه ریزی توریسم

دکتر سیاوش ایمنی قشلاق

رتبه: استادیارتلفن:

02144238171-5

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
گردشگری، برنامه ریزی فضایی و منطقه ای، توسعه پایدار، اکوتوریسم، کارآفرینی، تحلیل های فضایی و GIS

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
جغرافیا - برنامه ریزی توریسم

بیوگرافی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سیاوش ایمنی قشلاق    تاریخ تولد:  1356

دانشکده: علوم گردشگری      گروه: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

پست الکترونیکی:    Imeni@usc.ac.ir تلفن: 44297582

s_imeni@yahoo.de                    


سوابق اجرایی

 • عضو هیات علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 • معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم گردشگری، 1393 تا حال حاضر
 • مدیرکل آموزش دانشگاه علم و فرهنگ، 1393 – 1388
 • مدیر امور شعب، دانشگاه علم و فرهنگ، 1388
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ، 1388 تا حال حاضر
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و فرهنگ، 1393 – 1388
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران، 1395 تا حال حاضر
 • عضو انجمن علمی گردشگری ایران، 1391
 • عضو موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ، 1394
 • کارشناس توسعه کارآفرینی سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان، 1388 – 1386

تحصیلات

 • دکتری ، 1396 ، جغرافیا ، دانشگاه خوارزمی تهران
 • کارشناسی ارشد ، 1388 ، جغرافیا ، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ، 1382 ، مترجمی زبان آلمانی ، دانشگاه اصفهان

مقالات مجله‌ای


دوره ها


طرح های پژوهشی


لیست تدریس